Recente opdrachten zijn of worden uitgevoerd voor:

 • NPLW, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
 • Regio Leiden, warmtetransitie
 • RES Rotterdam - Den Haag, warmtetransitie
 • Warmtelinq Zuid-Holland
 • Ministerie van I&M
 • Ministerie EZK/RVO
 • Center Clean Mobility 
 • Provincie Gelderland 
 • Allego, laadinfrastructuur
 • IPKW, duurzaam,innovatief bedrijventerrein
 • Velocity 2017
 • RBT KAN Convention Centre
 • EV Oost Nederland
 • Metrum Solar
 • Gemeente Arnhem
 • Ministerie van EZ/RVO
 • Ensoc Energy Conferences
 • HAN,Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Regio Arnhem-Nijmegen

(Bestuurlijke) ervaring o.a.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Energiefonds Overijssel⁕
 • Programma Manager Energie Centrum Ministerie EZ/BZK/I&M,Energie Akkoord
 • Ambassadeur Ministerie EZ Energieuitdagingen 2020
 • Voorzitter Adviesraad Warmte ECW EZK\RVO⁕
 • Voorzitter Advisory Board Velocity 2017
 • Wethouder Ruimtelijke Ordening,Openbare ruimte en Milieu Arnhem
 • Vice-Voorzitter Stadsregio Arnhem-Nijmegen
 • Voorzitter DB en AB Regionale Uitvoeringsdienst 
 • Voorzitter Milieu samenwerking regio 
 • Voorzitter Groene Hub regio Arnhem-Nijmegen,groene energie
 • Lid Provinciale Staten Gelderland 
 • Raadslid/Fractievoorzitter Arnhem

Nevenfuncties vervuld en huidige⁕

 • Voorzitter Natuur & Milieu Gelderland⁕
 • Lid RvT Cirtex, Textielinzameling Rivierenland⁕
 • Lid Board Gelders Energie Akkoord⁕
 • Voorzitter Nederlands Watermuseum⁕
 • Voorzitter jury Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs⁕
 • Voorzitter Prodesse Conamur Historische Genootschap sinds 1792⁕
 • Voorzitter Vrienden van Sonsbeek⁕
 • Voorzitter Raad van Toezicht Musis & Stadstheater Arnhem⁕
 • Voorzitter Zorgboerderij Klein Mariendaal⁕
 • Lid Algemeen Bestuur Klimaatverbond⁕
 • Lid Raad van Advies EVconsult⁕
 • Voorzitter Raad van Commissarissen 2Switch, kringloop en reintegratie⁕
 • Bestuurslid NVRD, Nederlandse Vereniging Reinigings Diensten
 • Bestuurslid RGV, Recreatie Gemeenschap Veluwe
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Productiegezelschap Colline
 • Bestuurslid Stichting Ortus-Kweekland⁕
 • Lid Duurzaamheidsplatform G32 Gemeentes
 • Voorzitter Stichting Agogo ter ondersteuning gezondheids- en onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden, op dit moment in Ghana,Suriname en Nepal⁕
 • Voorzitter MR Stedelijk Gymnasium Arnhem
 • Voorzitter Rode Kruis Arnhem
 • Vice voorzitter Liberaal Groen⁕
 • Voorzitter Cie. Duurzame Bedrijventerreinen Gelders Energie Akkoord

Bijzondere feiten

 • Finalist Groenste Politicus Nederland 2014